Ελευθερία και ιστορία ePUB í

❴PDF / Epub❵ ✅ Ελευθερία και ιστορία Author Θανάσης Γκιούρας – 9facts.co Στο βιβλίο αυτό γίνεται η απόπειρα μίας κριτικής γενεαλογίας των Θέσεων για την ιστορία του Walter BenjaminΧωρώνταςΣτο βιβλίο αυτό γίνεται η απόπειρα μίας κριτικής γενεαλογίας των Θέσεων για την ιστορία του Walter BenjaminΧωρώντας από τη βασική αφετηρία της αξίωσης του Διαφωτισμού από τον Immanuel Kant ότι το ανθρώπινο ον πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τις δικές του δυνάμεις για να χειραφετηθεί η ανάλυση προχωρά στον Schiller τον Goethe και τον Hegel αναλύοντας τόσο λογοτεχνικά όσο.

και φιλοσοφικά εγχειρήματα αναφορικά με την ανθρώπινη ιστορία Ακολούθως αναλύονται διεξοδικά οι δύο μεγάλες κριτικές συλλήψεις του 19ου αιώνα για την ιστορικότητα αφενός του Marx ως μία βαθυδομική θεωρία της ανθρώπινης χειραφέτησης και αφετέρου του Nietzsche ως μία οντολογική κριτική στις ιστορικές επικαλύψεις και στρεβλώσεις της ανθρώπινης ταυτότητ.

Ελευθερία free και pdf ιστορία book Ελευθερία και download Ελευθερία και ιστορία PDF/EPUBκαι φιλοσοφικά εγχειρήματα αναφορικά με την ανθρώπινη ιστορία Ακολούθως αναλύονται διεξοδικά οι δύο μεγάλες κριτικές συλλήψεις του 19ου αιώνα για την ιστορικότητα αφενός του Marx ως μία βαθυδομική θεωρία της ανθρώπινης χειραφέτησης και αφετέρου του Nietzsche ως μία οντολογική κριτική στις ιστορικές επικαλύψεις και στρεβλώσεις της ανθρώπινης ταυτότητ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *